×
IMPLICĂ-TE

Сu privire la stabilirea mоdеlului de activitate а IET „Роiаnа picilor”

În contextul situației pandemice, din data de 17 ianuarie curent, se stabilește Modalitatea de organizare a procesului educațional în cadrul IET „Роiаnа picilor” cu prezența fizică a maximum 20 de copii concomitent, cu respectarea spațiului minim de 4m.p. per copil.

Dispoziția nr 3