×
IMPLICĂ-TE

ÎM ”Verdinoflor Prim”

14.09.2020 – ÎM ”Verdinoflor Prim” a încheiat contractul de prestare a serviciilor de canalizare cu SA “Apă Canal Chișinău” elaborat în concordanță cu prevederile legale și cerințele ANRE.