×
IMPLICĂ-TE

Activități

În perioada 21-22 August 2020, un grup de activiști din s Floreni au participat la cursul tematic ”Inițiere în managementul proiectelor – elaborarea propunerilor de proiect”.

Instruirea a fost organizată în Floreni și este parte a activităților de fortificare a capacităților actorilor locali realizate în cadrul proiectului „Capacitarea și mobilizarea actorilor locali pe platforma LOCALiTATE.MD”, implementat de A.O. ”MOLDiUS” . Materialele au fost alcătuite în baza necesităților și așteptărilor participanților, conținând exemple și exerciții practice, dezbateri și materiale de ghidare inițială în managementul proiectelor și a crea capacități de bază în elaborarea propunerilor de proiect.

Aducem sincere mulțumiri echipei A.O.”MOLDiUS”, dar și Dlui Primar, A.O. ”Noul Univers”, I.P. Gimnaziul Floreni  și tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestui eveniment atât de util și așteptat de locuitorii satului Floreni!

 

Activitatea a fost posibilă în rezultatul participării noastre la exercițiul “Analiza necesităților și activități de consolidare a capacităților actorilor locali”, realizat în perioada Iunie-Iulie curent, în cadrul proiectului „Capacitarea și mobilizarea actorilor locali pe platforma LOCALiTATE.MD” implementat de Asociația Obștească ”MOLDiUS” – astfel, satul  Floreni este prima localitate parteneră pe platforma LOCALiTATE.MD, fiind activat Centrul de  Acțiune Locală CAL Floreni ( [email protected] )și pagina https://floreni.localitate.md/