×
IMPLICĂ-TE

Centrul de Acțiune Locală

Satul Floreni din raionul Anenii Noi devine comunitate-partener a platformei „LOCALiTATE.MD” prin crearea, în luna August 2020, a Centrului de Acțiune Locală, grup de initiativa care are menirea de a contribui la îmbunătățirea calității vieții promovând democrația participativă, transparența, fortificarea capacităților, responsabilizarea și mobilizarea actorilor locali – aleși locali, tineri activi (Consiliul Tinerilor), lideri de opinie, băștinași și rezidenți, etc.

Persoana responsabilă: Dna Angela Mocanu, tel: 069521412, e-mail: [email protected] 

Lista Membrilor Centrului de Acțiune Locală CAL Floreni:

– MOCANU Angela – Director Căminul de Cultură din Floreni, Coordonator CAL Floreni;

– MORARI Valentina – consilier local;

– GRIBINEȚ Ludmila – consilier local;

– PALADII Victoria – consilier local;

– RUSU Viorel – paroh;

– GREJDIANU Nicoleta-elevă;

– MOROI Olga – profesoară;

– MUNTEANU Tatiana – specialist;

– CREȚU Elena – profesoară;

– MOCANU Vlad-student;

– MÎRLEANU Olga-elevă;

– ROȘCOVAN Nicoleta-elevă;

– STIGARIOV Alexandra-elevă;

– COBZARI Daniel-elev;
– ANTOCI Anastasia-elevă;
– PRODAN Cristi- muncitor;
– DAVID Mihaela-elevă;

– Consiliul Tinerilor din Satul Floreni;

– A.O. „Noul Univers”;

– A.O. „Tinerețe Floare”