×
IMPLICĂ-TE

Audieri publice – joi, 17 martie, la orele 16:00

Primăria s. Floreni solicită opinia locuitorilor satului în privința construcției unui parc fotovoltaic pe terenul cu numărul cadastral 1027101.698 cu suprafața 20,9031 ha.

Cerința de bază expusă potențialului investitor va fi asigurarea cu enegie electrică gratuită a pompelor de la sondele de apă ale satului și acoperirea  necesităților instituțiilor publice. Prețul la energia electrică pentru consumatorii din sat va fi mai mic decât cel stabilit de ANRE.

Audierile publice asupra proiectului nominalizat vor avea loc joi, 17 martie, începând cu ora 16.00