×
IMPLICĂ-TE

Floreni mai aproape cu un pas de ”Satul European”

Visul fiecărui cetățean din Moldova este de a locui într-un sat frumos și dezvoltat, precum ar fi un sat European.

Într-un sat European cetățenii nu știu cum se trăiește în condiții cu deficit de apă, servicii de transport sau o infrastructură nedezvoltară. În acest concept de idei Administrația Publică Locală Floreni, zilnic muncește pentru a imbunătăți condițiile de trai și ridicarea calității vieții a cetățenilor din localitate, apelând la sprijinul statului prin finanțarea unor proiecte.
Programul „Satul European”, fiind unul dintre primii pași spre o dezvoltare de calitate finanțat din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) a proiectului ”Construcția a două rezervoare de apă potabilă supraterane cu volumul de 300 m3 fiecare în satul Floreni, raionul Anenii Noi.
Valorea proiectului 3492000,00 lei (MDL)
Data începerii și finisării lucrărilor februarie-august 2023
Compania de proiectare, FLUX PROIECT SRL, Licența AMMII042939/29.10.2013
Contractorul: SRL ”Polimer Gaz Construcții”
Proiect finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

Locuitorii satului Floreni, fiind asigurați 100% cu apă în robinet indiferent de anotimp sau numărul de utilizatori conectați, și-au împlinit visul, care acum ceva timp în urmă era doar o speranță. Apa nu mai este livrată pe sectoare, sau pe ore, nu mai avem apă poluată și cu viermi, iar beneficiarii nu mai primesc rugină în loc de apă.
Ca urmare a implementării acestui proiect beneficiarii sunt peste 1384 de gospodării cu peste 3980 de locuitori.

Aducem sincere mulțumiri finanțatorilor din partea locuitorilor întregii comunități, care au speranța de a primi finanțări și la alte proiecte cu importanță majoră de îmbunătățire a calității vieții, menținerii și ridicării nivelului sănătos de viață în localitatea Floreni.

Mocanu Angela,
Directoare a Căminului de Cultură din s.Floreni

Autor